Reformes. Carrer Nou 53, Castellar del Vallès

  REFORMA INTEGRAL DE CASA ANGLESA AL CASC ANTIC DE CASTELLAR DEL VALLÈS

  Enderroc de l’escala i totes les divisòries interiors i redistribució dels espais de la planta baixa i primera sense alterar les mitgeres.

  Adaptació de les obertures existents de les dues façanes i realització de noves per adaptar-les a normativa i a la nova distribució.

  Col·locació de pilars i llindes per a les noves obertures.

  Reforç i fermesa del forjat.

  Retirada de l’antiga coberta i realització d’una nova.

  Reubicació de l’escala segons els plànols d’obra nova.

  Rebaix de terres de 40 cm per a realitzar aïllament.

  Col·locació de grava, aïllament i realització de solera per a la homogeneïtzació de la superfície a la planta baixa.

  Aïllament i impermeabilització de parets i terres.

  Divisòries realitzades amb plaques de cartró guix, plaques hidròfugues a les habitacions humides i plaques ignífugues a tot el perímetre del garatge per complir amb la normativa vigent. Realització de falsos sostres per al pas de les instal·lacions.

  Col·locació de tancaments d’alumini a totes les obertures, porta de garatge i d’una estructura d’alumini i vidre al menjador que tanca l’estança.

  Col·locació de paviment porcellànic imitació parquet a tot l’habitatge.

  Enrajolat dels tres banys i del frontal de la cuina.

  Col·locació dels elements sanitaris segons plànol.

  Instal·lació de mobles i electrodomèstics a la cuina.

  Instal·lacions noves, segons normativa vigent, d’aigua, llum, sanejament, calefacció per radiadors, gas i telecomunicacions.

  Instal·lació de portes de fusta noves.

  Aplicació de pintura a parets, sostres i façanes.

  EXTERIORS

  Cimentació i Estructura

  • Paviments i soleres de Planta Baixa amb llosa de formigó armat sobre llit de graves anti-humitat i làmina hidròfoga.

  Façanes

  • Façana amb revestiment continu, amb capa de segellat superficial i dues capes de pintura plàstica per a exteriors.

  Fusteria exterior

  • Fusteria exterior d’alumini anoditzat mate, color gris fosc, amb ruptura de pont tèrmic.
  • Persianes enrotllables d’alumini amb aïllament instal·lades en les obertures dels dormitoris i sala d’estar.
  • Envidrament a base de vidre doble amb càmera d’aire interior.
   (tipus Climalit)

  INTERIORS

  Divisions Interiors

  • Envans ceràmics de 10cm. Enguixats a bona vista, amb més d’una capa de pintura segellador i dues capes de pintura plàstica.

  Paviments

  • Planta Baixa: Gres porcel·lànic de gran format.
  • Planta Primera: Parquet flotant de roure. Model Niza de KÄHRS o similar a excepció de la peça de bany.
  • Cuina: Gres porcel·lànic.
  • Bany: Gres porcel·lànic.
  • Exterior: Gres porcel·lànic antilliscant.

  Aplacats

  • Cuina: Silestone a la zona que hi ha mobles de cuina alts juntament amb l’encimera, la resta de paraments acabats amb guix i pintura.
  • Banys: Paraments verticals acabats amb rajola ceràmica.

  Guixos i Pintura

  • Pintura plàstica llisa sobre guix a bona vista en paraments verticals i horitzontals del habitatge.
  • Falsos sostres realizats amb plaques de guix en banys, cuines i zones de pas d’instal·lacions, acabats amb pintura plàstica llisa.
  • Fusteria Interior
  • Porta d’entrada a l’habitatge blindada, xapada amb fusta pre-composat de roure, amb pany de seguretat amb tres punts d’ancoratge, tirador i espiell.
  • Portes interiors prelacades de fàbrica, color blanc.
  • Portes vidrieres prelacades de fàbrica, color blanc.
  • Armaris encastats segons plànols amb portes xapades amb fusta pre-lacades color blanc. Folrat interior de melamina, amb prestatge i barra de penjar. (no inclòs en projecte comercialitzat, es pot incloure a petició i càrrec de l’usuari final)
  • Armaris per a rentadora i secadora, mateix color mobles cuina.