Reformes. Passeig 59. Castellar del Vallès

  REFORMA INTEGRAL DE CASA ANGLESA AL PASSEIG DE CASTELLAR DEL VALLÈS

  Reordenació de la superfície útil de l’habitatge.

  S’ubiquen a la planta baixa les zones comunes com la cuina, la sala d’estar menjador i un bany. Al primer pis s’ubica la zona de nit amb dos dormitoris dobles més un bany i a la planta sota coberta es situa l’altell.

  Obertura d’una finestra a la façana planta baixa seguint la normativa de façanes d’aquest sector urbà.

  Recol·locació de canonada d’aigua de la façana.

  Enderroc i construcció de nous envans sense modificar mitgeres.

  Aixecament terres plantes baixa i primera i construcció de nova solera amb reforç de malla i auto anivellant per donar fermesa.

  Renovació de la capa superficial de les façanes amb morter i acabat amb pintura.

  Renovació de la solera del pati amb auto anivellant per terrassa.

  Col·locació de porta d’entrada i tancaments d’alumini amb doble vidre i trencament de pont tèrmic i porticons interiors a totes les obertures.

  Col·locació de paviment porcellànic a la planta baixa, banys i escala.

  Col·locació de parquet flotant laminat als dormitoris i a l’altell.

  Reforma integral de banys i cuina.

  Instal·lacions noves, segons normativa vigent, d’aigua, llum, sanejament, calefacció per radiadors, gas i telecomunicacions.

  Instal·lació de portes de fusta precomposta lacada blanca.

  Recuperació de paret original al passadís i sala menjador amb aplicació de capa de protecció.

  Recuperació de la fusta de l’escala.

  Recuperació de les baranes de balcó i terrassa.

  Aplicació de pintura a parets, sostres i façanes amb embelliment de les bigues vistes.